Zelf telen

Plantgoed

Grote tenen zijn het beste als plantgoed te gebruiken. De kleinere teentjes geven na de teelt ook alleen maar kleine bollen. De tenen kunnen in twee perioden worden geplant: najaar: oktober, november. Om nog een redelijke opbrengst te halen mag dit niet tot later dan half december worden uitgesteld. Wanneer toch later wordt geplant kan…

Roest op knoflook

Te herkennen aan aanvankelijk gele plekjes op het blad die later roestkleurig worden en opruwen. Wanneer de roestplek roestig wordt is er sprake van spoorvorming. Roest is een schimmel die zich op deze manier voortplant. Verspreiding van roest vindt alleen plaats bij vochtig weer met temperaturen tussen 15 en 20o C. De ziektedruk is te…

Ziekten

Knoflook is gevoelig voor aaltjes en witrot. Witrot is een Sclerotinia-schimmel waar geen bestrijding tegen mogelijk is. Een ruime vruchtopvolging – eenmaal in de zes jaar – verdient dan ook aanbeveling; niet alleen met knoflook, maar ook met andere uiachtige gewassen. Koprot (Botrytis) Remedie: vroegtijdig oogsten, voorkom beschadigingen en bollen droog bewaren.

Oogsten

Van de tenen die in het najaar in een kas zijn geplant, kan vanaf maart tot mei worden geoogst. Tenen die in de volle grond zijn geplant, kunnen vanaf juli worden geoogst. Van de ‘voorjaarstenen’ kan vanaf juli tot oktober worden geoogst. Zodra tweederde van de plant geel verkleurt, is knoflook gereed om met loof…

Onkruidbestrijding

Een knoflookgewas heeft een open stand, waardoor het snel in het onkruid kan lopen. Onkruid is onder controle te houden door in ieder geval met een onkruidvrij perceel te beginnen. Vruchtwisseling speelt daarbij een erg belangrijke rol. Handmatig wieden is dus de boodschap. Omdat knoflook oppervlakkig wortelt, wordt diep schoffelen afgeraden. In de teelt op…

De juiste grond

Knoflook kan in principe op alle gronden groeien, mits de grond goed waterdoorlatend is. Het beste resultaat wordt verkregen goed ontwaterde, vruchtbare zand- en/of lichte leemgrond. De pH waarde ligt tussen 6,5 à 7. Op zwaardere kleigrond kan het ook, maar meestal is deze te nat in de winter. De grond moet goed vruchtbaar zijn….